Eigendom van De Tarissing

Disclaimer

De website www.detarissing-meilan.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Tarissing. De uitzondering geldt voor bepaalde (hyper)links naar bedrijven, portalen of organisaties waarmee wij samenwerken. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Tarissing.

De Tarissing heeft met veel zorgvuldigheid deze internetsite samengesteld en onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door De Tarissing wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast met nieuwe content. De Tarissing behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.