Vakanties en vrije dagen

Op onderstaande data zijn de leerlingen vrij in het schooljaar 2023-2024 & 2024-2025. In chronologische volgorde de data. De geplande studiedagen zijn verdeeld over de verschillende dagen van een week. Dit heeft te maken met de verschillen in werkdagen van het team, deze spreiding is belangrijk. We willen iedereen vragen de data goed over te nemen en hier alvast rekening mee te houden.

 

 

Schooljaar 2023-2024

Tweedaagse Team     | 20 – 21 juni 2024

Zomervakantie           | 22 juli – 30 aug. 2024

 

Schooljaar 2024-2025

CBO Meilândag         | 7 oktober 2024

Herstvakantie             | 28 oktober – 1 november 2024

Studiedag team          | 4 november 2024

Studiedag team          | 20 december 2024

Kerstvakantie             | 23 december – 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie       | 17 februari – 21 februari 2025

Studiedag team          | 24 februari 2025

Studiedag team          | 2 april 2025

Meivakantie                | 18 april – 5 mei 2025 (incl. Goede Vrijdag, Paasmaandag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaart                 | 29 en 30 mei 2025

Pinksteren                  | 9 juni 2025

Studiedag team          | 20 juni 2025

Zomervakantie           | 12 juli – 24 augustus 2025