Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door SKIK kinderopvang in het Kulturhûs.

Mocht u vragen hebben over de opvang of een informatiepakket willen over groepsopvang, kinderdagverblijf of voor- en naschoolse opvang, dan kunt u bij SKIK informatie opvragen.

Tel.: 0513 – 745 362 (kinderdagverblijf) of 0513 – 745 361 (kantoor)