Leerlingenraad

Uit elke groep (4 t/m 8) neemt een leerling zitting in de leerlingenraad. Deze leerlingen worden aan het begin van het schooljaar gekozen. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de leerlingenraad. In overleg met de leerkracht wordt uit elke groep een leerling gekozen.

De klassenvergadering

Een week voor de vergadering van de leerlingenraad vindt de klassenvergadering plaats in groep 4 t/m 8. Tijdens de klassenvergadering worden de agendapunten van de leerlingenraad besproken. Op deze manier kan elke leerling van de groep zijn mening geven. De klassenvergadering wordt gestuurd door de leerkracht, waar mogelijk door de afvaardiging uit de leerlingenraad van die groep. De uitkomsten van de klassenvergadering worden opgeschreven en vormen de basis voor de leerlingenraadsvergadering

Het leerlingparlement

Eén keer per jaar komen de leerlingenraden van alle scholen van Meilân bij elkaar. Tijdens het leerlingparlement praten ze met elkaar over het onderwijs op hun school, waar ze trots op zijn en hun wensen voor de school. Het leerlingparlement vindt plaats in de raadszaal van de gemeente Heerenveen of De Fryske Marren.