Start Samenlevingsschool Oudehaske 2023-2024

Op 1 augustus 2023 is de Samenlevingsschool Oudehaske gestart. CBS De Tarissing en OBS It Haskerplak zijn gefuseerd tot deze nieuwe school. 200 kinderen uit Oudehaske en omstreken krijgen les in de twee schoolgebouwen. In het gebouw aan de Julianastraat krijgen de groepen 1-2, 5 en 6 les en in het gebouw aan de Vervening krijgen de groepen 3, 4, 7 en 8 les.